Zarządzenie z 17 grudnia 2020 w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej

18 grudnia 2020 admin 0

Sytuacja epidemiczna w Polsce wpływa na życie wspólnoty Kościoła, w tym i na konieczność zmiany wielu zamierzeń duszpasterskich. Dotyczy to także pięknej tradycji kolędowej, mocno zakorzenionej w praktyce Diecezji Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie.

Czas kolędy
  1. Uwzględniając wprowadzone na czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i ferii szkolnych obostrzenia władz państwowych, kolęda w Diecezji Włocławskiej będzie mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli od 18 stycznia 2021 roku, lub w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy, o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne i obostrzenia rządowe.
Forma kolędy
  1. Kolęda w parafiach będzie mogła odbyć się w różnych formach, dostosowanych do miejscowej tradycji, lokalnych uwarunkowań i z uwzględnieniem opinii wiernych. Może przybrać charakter tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, albo na zaproszenie skierowane przez wiernych. Tam, gdzie duszpasterz zrezygnuje z tradycyjnej formy odwiedzin, wiernych można zaprosić do kościoła na Mszę świętą dla wskazanej grupy (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej) lub na kolędowanie przy żłóbku.

 

  1. W miastach duszpasterze proszeni są o uzgodnienie jednolitej formy kolędy obowiązującej we wszystkich parafiach na terenie miasta. Za uzgodnienie odpowiedzialni są księża dziekani.
Decyzja i uwarunkowania
  1. Decyzję o wyborze formy kolędy podejmuje proboszcz parafii. Decydująca jest zatem roztropność duszpasterza, jego odpowiedzialność, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz dostosowanie się do wszystkich zaleceń państwowych.

 

  1. Każda forma kolędy wymaga od księdza zastosowania maksymalnego reżimu sanitarnego, postępowania zgodnego z wytycznymi państwowymi.

 

  1. Zabrania się podejmowania inicjatyw duszpasterskich, które naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne (ilość zgromadzonych, dystans społeczny, obowiązek zakrywania ust i nosa).

 

  1. Duszpasterze powinni śledzić na bieżąco wydawane przez stronę rządową rekomendacje i w oparciu o nie realizować plan kolędowy, mając świadomość, że w zależności od rozwoju sytuacji, w skrajnych przypadkach, może ona zostać zawieszona lub odwołana.

 

  1. Duszpasterz powinien uwzględniać wrażliwość wiernych swojej parafii, w tym lęk przed zarażeniem wirusem, w wyniku którego poszczególne osoby mogą odmówić włączenia się w tegoroczną kolędę.

 

Wszystkich proszę o modlitwę w intencji ustania pandemii, chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym. Duszpasterzy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, proszę o szczególną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo dla wiernych ich parafii. Ja także z serca wszystkim błogosławię.

 

ks. Artur Niemira – Kanclerz Kurii
+ Wiesław Mering – Biskup Włocławski

Włocławek, 17 grudnia 2020 r. (L.dz. 1231/2020)

 

Zostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.