Ogłoszenia duszpasterskie

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
25.09.2022 r.

 

1. Od 9 do 16 października odbędą się w naszej parafii misje święte. Módlmy się, aby ten szczególny czas łaski był dobrze przeżyty we wszystkich naszych rodzinach. Program misji będzie dostarczony do wszystkich rodzin. Dziękuję Pani Iwonie Górzyńskiej za pomoc w przygotowaniu programu i baneru zapowiadającego misje.


2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie uczniów klas VIII i ich rodziców w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.


3. W ramach naszego dekanatu organizowany jest wyjazd do Częstochowy – 22 października (godz. 6.00, koszt 80 zł) Jest to pielgrzymka z całej naszej diecezji przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.


4. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. O godz. 9.00 modlitwa różańcowa i Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca. Wieczorna Msza św. o godz. 17.00.


5. W niedzielę po sumie modlitwy do Matki Bożej i procesja eucharystyczna. Modlitwa różańcowa w intencji misji o godz. 16.30.


6. W sobotę 1 października zapraszam na godz. 10.30 do pomocy w umyciu okien w kościele przed misjami parafialnymi.


7. Nowy numer tygodnika Idziemy. Wiele artykułów podejmuje temat: dlaczego porzucają wiarę?