Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
31.05.2020 r.

 

1. Komunikaty Kurii Diecezjalnej poniżej.


2. Rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdego dnia będziemy modlić się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa.


3. W poniedziałek drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego – święto Matki Kościoła. Msze św. w kaplicy przy UG o godz. 10.00 i 18.00.  W poniedziałek przypada Dzień Dziecka. W intencji dzieci Msza św. o godz. 10.00.


4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.

  • w czwartek o godz.17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania do Serca Pana Jezusa;
  • w piątek – od godz. 8.00 odwiedziny chorych: rodzina musi wyrazić zgodę na odwiedziny (proszę o zgłoszenia); od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; o godz. 18.00 Msza św.;
  • w sobotę od godz. 8.00 do 11.00 będzie spowiadał ks. prof. K. Skoczylas. O godz. 9.00 Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca (modlitwa różańcowa przed Eucharystią).

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dołączając się do apelu Biskupa Włocławskiego zachęcam do przystąpienia w tym tygodniu do spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź codziennie godzinę przed Mszą św.


6. Narzeczonych, którzy będą ślubować w miesiącach czerwiec-październik proszę o osobisty kontakt ze mną.


7. Bierzmowanie dla naszej młodzieży odbędzie się w sobotę 12. września; Pierwsza Komunia św. 20. września.


8. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie złożyli ofiary na budowę kościoła.


9. Msze św. niedzielne na cmentarzu parafialnym, w tygodniu w kaplicy przy UG.


10. Nowy numer tygodnika Idziemy.


ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Przemysław Olkiewicz, stanu wolnego, zam. w Obrowie i Marta Derewecka, stanu wolnego, zam. w Toruniu – zap. 3

Patryk Tężycki, stanu wolnego, zam. w Łubiance i Anna Lewandowska, stanu wolnego, zam. w Obrowie –zap. 3


Komunikat z 30 maja 2020 r. w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

W związku ze zniesieniem przez władze państwowe obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, z dniem 30 maja 2020 r. biskup włocławski Wiesław Mering odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Dyspensa została udzielona dekretem biskupa włocławskiego z dnia 13 marca br. i przedłużona do odwołania dekretem z dnia 25 marca br. ze względu na niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.

Odwołanie dyspensy ma związek z ogłoszoną 27 maja przez rząd decyzją o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału w  liturgii wszystkim wiernym. Decyzja jest także odpowiedzią na zachętę Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego skierowaną do biskupów diecezjalnych o zniesienie dyspensy, gdyż ustały powody, dla których została udzielona.

Zniesienie dyspensy oznacza, że wierni zobowiązani są do uczestnictwa w kościele w Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Nie będzie już usprawiedliwione uczestnictwo we Mszy św. w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu. Obecność na Mszy jest obowiązkowa i bez ważnego powodu nie można jej opuścić, gdyż takie zachowanie jest grzechem.

W pięciu przykazaniach kościelnych uczestniczenie we Mszy Świętej w niedziele i dni święte jest pierwszym, najważniejszym przykazaniem. Ten wymóg jest również wyraźnie określony w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

  1. Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.
  2. Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

 

Brak uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem, jeśli powodem nieobecności jest choroba, niedyspozycja związana z podeszłym wiekiem czy inny ważny powód uniemożliwiający pójście do kościoła.

 

 + Wiesław Mering – Biskup Włocławski 


Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie organizacji Uroczystości Bożego Ciała

Obowiązujący na terenie naszego kraju stan epidemii ma wpływ na organizację i przebieg uroczystości kościelnych. Uwzględniając ogłoszony przez władze państwowe w dniu 27 maja br. kolejny etap znoszenia ograniczeń dotyczących kultu religijnego i decyzje, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza świątynią może uczestniczyć do 150 osób, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w diecezji włocławskiej będzie miała następujący przebieg:

– na zakończenie Mszy świętej należy wystawić Najświętszy Sakrament i odprawić krótkie nabożeństwo adoracyjne, po którym wyruszy procesja eucharystyczna;

– procesja może odbyć się po terenie przykościelnym (wokół świątyni parafialnej lub na placu przy kościele);

– jeżeli są ku temu odpowiednie warunki, można przygotować symbolicznie tradycyjne ołtarze, przy których odczytywane będą fragmenty Ewangelii;

– na zakończenie procesji eucharystycznej kapłan udzieli wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła lub przy głównym ołtarzu świątyni;

– w oktawie Bożego Ciała będą mogły odbywać się procesje wokół świątyni;

– nie będzie organizowanych procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wsi.

 

W organizacji Uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.

 

ks. prał. dr Artur Niemira  Kanclerz Kurii

Włocławek, 28 maja 2020 r. (L.dz. 513/2020)