Ogłoszenia duszpasterskie

WIELKANOC
4.04.2021 r.

 

1. Życzenia: Chrystus żyje. Oto wielka prawda, która napełnia treścią naszą wiarę. Jezus, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć, moce ciemności, ból i smutek. „Nie bójcie się” – tymi słowami pozdrowił Anioł kobiety zdążające do grobu. Niech Zmartwychwstały Chrystus opromieni swym blaskiem każdy dzień Waszego życia i błogosławi w każdym przedsięwzięciu. Niech umocni miłość i wiarę i prowadzi każdego dnia łaską swojej obecności.


2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o 8.30, 10.00 i 11.30.


3. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dekoracji i liturgii Wielkiego Tygodnia.


4. Cały ten tydzień pozwala nam przeżywać uroczystość Wielkanocy. Zapraszam każdego dnia do uczestnictwa we Mszy św.


5. Za tydzień (11.04) uroczystość odpustowa w naszej parafii. Msze św. o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. Sumę odpustową będzie celebrował ks. Profesor Zbigniew Zarębski.


6. Nowy numer tygodnika Idziemy.


Zarządzenie w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej

Sytuacja epidemiczna w Polsce wpływa na życie wspólnoty Kościoła, w tym i na konieczność zmiany wielu zamierzeń duszpasterskich. Dotyczy to także pięknej tradycji kolędowej, mocno zakorzenionej w praktyce Diecezji Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie.

Czas kolędy
 1. Uwzględniając wprowadzone na czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i ferii szkolnych obostrzenia władz państwowych, kolęda w Diecezji Włocławskiej będzie mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli od 18 stycznia 2021 roku, lub w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy, o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne i obostrzenia rządowe.
Forma kolędy
 1. Kolęda w parafiach będzie mogła odbyć się w różnych formach, dostosowanych do miejscowej tradycji, lokalnych uwarunkowań i z uwzględnieniem opinii wiernych. Może przybrać charakter tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, albo na zaproszenie skierowane przez wiernych. Tam, gdzie duszpasterz zrezygnuje z tradycyjnej formy odwiedzin, wiernych można zaprosić do kościoła na Mszę świętą dla wskazanej grupy (np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej) lub na kolędowanie przy żłóbku.

 

 1. W miastach duszpasterze proszeni są o uzgodnienie jednolitej formy kolędy obowiązującej we wszystkich parafiach na terenie miasta. Za uzgodnienie odpowiedzialni są księża dziekani.
Decyzja i uwarunkowania
 1. Decyzję o wyborze formy kolędy podejmuje proboszcz parafii. Decydująca jest zatem roztropność duszpasterza, jego odpowiedzialność, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz dostosowanie się do wszystkich zaleceń państwowych.

 

 1. Każda forma kolędy wymaga od księdza zastosowania maksymalnego reżimu sanitarnego, postępowania zgodnego z wytycznymi państwowymi.

 

 1. Zabrania się podejmowania inicjatyw duszpasterskich, które naruszałyby obowiązujące przepisy sanitarne (ilość zgromadzonych, dystans społeczny, obowiązek zakrywania ust i nosa).

 

 1. Duszpasterze powinni śledzić na bieżąco wydawane przez stronę rządową rekomendacje i w oparciu o nie realizować plan kolędowy, mając świadomość, że w zależności od rozwoju sytuacji, w skrajnych przypadkach, może ona zostać zawieszona lub odwołana.

 

 1. Duszpasterz powinien uwzględniać wrażliwość wiernych swojej parafii, w tym lęk przed zarażeniem wirusem, w wyniku którego poszczególne osoby mogą odmówić włączenia się w tegoroczną kolędę.

 

Wszystkich proszę o modlitwę w intencji ustania pandemii, chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym. Duszpasterzy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, proszę o szczególną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo dla wiernych ich parafii. Ja także z serca wszystkim błogosławię.

ks. Artur Niemira – Kanclerz Kurii
+ Wiesław Mering – Biskup Włocławski

Włocławek, 17 grudnia 2020 r. (L.dz. 1231/2020)


DEKRET
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia związane z panującą pandemią, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 17 października br. (L.dz. 1054/2020).

Przypominam, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

ks. Artur Niemira Kanclerz Kurii
+ Wiesław Mering – Biskup Włocławski

Włocławek, 13 listopada 2020 r. (L.dz. 1106/2020)


Komunikat Kurii Diecezjalnej we Włocławku

Od soboty 17 października obowiązywać będą nowe zasady podczas uroczystości religijnych – zdecydował w czwartek rząd. W strefie żółtej w czasie sprawowanych liturgii będzie mogło przebywać w kościele maksymalnie 1 osoba na 4 mkw. W strefie czerwonej będzie mogło przebywać maksymalnie 1 osoba na 7 mkw powierzchni świątyni.

W strefie żółtej w zgromadzeniach publicznych (także tych religijnych, np. na cmentarzach) może uczestniczyć max. 25 osób, a w strefie czerwonej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób.

Zgodnie z ogłoszoną przez rząd listą do strefy czerwonej, czyli do obszaru z największymi restrykcjami, od jutra (17 października) trafią następujące powiaty leżące na terenie diecezji włocławskiej: aleksandrowski, radziejowski, włocławski, toruński i Włocławek – miasto na prawach powiatu.

Uprzejmie proszę Księży o uwzględnienie nowych rozporządzeń strony rządowej.

ks. Artur Niemira Kanclerz Kurii

 

Co z tego wynika dla Naszej Parafii?
 1. W kaplicy w czasie liturgii może być maksymalnie 30 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
 2. W korytarzu może uczestniczyć 5 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
 3. Przed kaplicą w czasie liturgii może być 10 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
 4. Wchodząc do kaplicy należy zdezynfekować dłonie.
 5. Zaleca się przyjęcie Komunii św. na rękę (osoby pragnące przyjąć Pana Jezusa na rękę podchodzą pierwsze).


ks. Tadeusz Lewandowski

Obrowo, 17.10.2020 r.