Ogłoszenia duszpasterskie

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

26.05.2019 r.

 

1. Zachęcam do nabywania „cegiełek” na budowę naszej świątyni w postaci miniatury nowego kościoła. Wartość cegiełki to 300 zł.


2. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu naszej świątyni do rozbudowy i w przygotowaniu tymczasowych kaplic – w salce parafialnej i w świetlicy przy Urzędzie Gminy. Dziękuję Panu Tomkowi Kamińskiemu za udostępnienie nam nagłośnienia w kaplicy. Dziękuję Państwu Kalinowskim i Wierzbickim za udostępnienie pomieszczeń na sprzęt z kościoła.


3. Msze św. w dni powszednie są odprawiane w tymczasowej kaplicy na plebanii, w niedziele w świetlicy przy Urzędzie Gminy. Niedzielne Msze św. w czasie rozbudowy będą odprawiane w następujących godzinach: 8.30; 10.00; 11.30 (suma). W niedziele nie będzie Eucharystii wieczorem.


4. Nabożeństwa majowe po Mszy św. o godz. 18.00. Dzisiaj po sumie.


5. W piątek przypada święto Nawiedzenia NMP – Msza św. z ostatnim nabożeństwem majowym o godz. 9.00. Po południu jestem na bierzmowaniu w Lubiczu Górnym.


6. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca i rozpoczynają się nabożeństwa czerwcowe. O godz. 9.00 Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca i nabożeństwo Do Serca Pana Jezusa.


7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Po sumie nabożeństwo czerwcowe.


8. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, naukowe i artystyczne, edukacyjne i wychowawcze.


9. W niedzielę 16.czerwca odbędzie się festyn parafialny, połączony z Dniem Matki i Dziecka, na boisku szkolnym. W programie, podobnie jak przed rokiem, planujemy min. loterię i aukcję wartościowych przedmiotów, dlatego prosimy o dary na ten cel. O miejscu składania darów poinformuję później. Nasz festyn będzie świętem rodzinnym i wsparciem rozbudowy naszego kościoła.


10. Nowy numer tygodnika Idziemy.


11. W poniedziałek spotkanie Kręgu Biblijnego.


12. Ku przemyśleniu w 99. rocznicę urodzin Karola Wojtyły: „Ta moja pielgrzymka do Ojczyzny idzie po śladach Dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa… Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną maja odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?

Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo jest wolność która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności.  Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia.(…)

<Oto moja matka i moi bracia”. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna. (…) I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą  mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Wasz tez powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!

(1991 r. – lotnisko w Masłowie)