Ogłoszenia duszpasterskie

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
2.08.2020 r.

 

1. Apel Biskupa Włocławskiego: Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjanie Włocławscy! Od lat obserwujemy narastającą w Polsce agresję skierowaną przeciw chrześcijaństwu i jego symbolom: Biblii, sakramentom, świątyniom, figurom. Mimo protestów i apeli te nienawistne działania nie słabną. Próbuje się usprawiedliwić profanacje i wulgarność „tolerancją”, „wolnością twórczą”, zasadą „róbta co chceta”. Bywa, że nawet ludzie w sutannach stają w obronie bezwstydu i chamstwa obecnego na scenach, podczas różnych zgromadzeń.

Jako ludzie wierzący o wiele częściej – zamiast pomocy i zrozumienia – doświadczamy pogardy i nienawiści. Wszystko, co chrześcijańskie, wydaje się obrażać oczy i uszy wrogów Chrystusa. Źle dzieje się w Polsce i w świecie, gdzie niejednokrotnie ceną za wierność Bogu jest męczeńska śmierć.

Musimy obudzić w sobie świadomość i wolę przeciwstawiania się tym bolesnym zjawiskom! Miejmy odwagę protestować przeciw antychrześcijańskim działaniom; przyznawajmy się do Chrystusa i bądźmy Jego obrońcami!

To, co przed kilkoma dniami wydarzyło się w Warszawie jest naśladowaniem postępowania ludzi, którzy z nienawiści do Chrystusa, zniszczyli Jego figurę w czasie Powstania Warszawskiego. Nie ma też przypadku w fakcie, że profanacja miała miejsce w przeddzień miesiąca sierpnia, tak brzemiennego w ważne dla Polaków rocznice i święta.

Proszę Was, Bracia i Siostry, uzewnętrznijmy naszą niezgodę na bluźniercze działania wymierzone w naszego Pana i Jego Kościół. Módlmy się o opamiętanie i nawrócenie bluźnierców oraz przebaczenie ich nienawistnych czynów. Niemało było ich także w Diecezji Włocławskiej, dlatego nie milczmy!

Niech Pan Jezus uchroni nasze serca od nienawiści i równocześnie napełni je męstwem oraz odwagą do obrony tego, co dla nas jest prawdziwie święte!


2. W tym tygodniu w liturgii:

 • we wtorek wspomnienie św. Jana Marię Vianneya;
 • w środę  rocznica poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP;
 • w czwartek święto Przemienienia Pańskiego – Msze św. o godz. 9.00 i 18.00;
 • w sobotę wspomnienie św. Dominika.

3. W czwartek z racji pierwszego czwartku miesiąca o godz. 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego a następnie Msza św.


4. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00 odwiedziny chorych; o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i Msza św. o godz. 18.00.


5. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.


6. Nowy numer tygodnika Idziemy.Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej

Biorąc pod uwagę fakt zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w uroczystościach religijnych oraz uwzględniając wytyczne na obecnym etapie znoszenia przez władze ograniczeń nałożonych w czasie epidemii, biskup włocławski Wiesław Mering uaktualnił dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady posługi duszpasterskiej:

 1. Mając na uwadze zdrowie diecezjan zwraca się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, w sposób szczególny o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia. Wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów.
 2. Przypomina się o zachowaniu norm sanitarnych dotyczących sprawowania spowiedzi świętej oraz udzielania Komunii Świętej.
 3. Wiernym nadal zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.
 4. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.
 5. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.
 6. Również celebransom podczas Mszy św. koncelebrowanej zaleca się, aby Komunię Świętą przyjmowali przez zanurzenie.
 7. Można stosować pokropienie wodą święconą (za każdym razem świeżą); kropielnice w świątyniach nadal powinny pozostać puste, nie napełnia się ich wodą święconą.
 8. Celebransi mogą przekazać sobie znak pokoju przez braterski uścisk. Wierni powinni przekazywać sobie znak pokoju przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk.
 9. Za zgodą rodziców posługę przy ołtarzu mogą pełnić ministranci.
 10. Przywraca się możliwość pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ale w poszczególnych parafiach ostateczną decyzję,po rozeznaniu potrzeby takiej posługi i ocenieniu stopnia ryzyka zarażenia wirusem,pozostawia się księżom proboszczom. Dotyczy to także ewentualnych odwiedzin szafarzy z Komunią Świętą u osób chorych (z uwzględnieniem uwag zawartych w pkt. 11).
 11. Przywraca się możliwość odwiedzin chorych także w pierwszy piątek miesiąca, ale decyzję należy podjąć roztropnie, uwzględniając czy osoby nie przebywają na kwarantannie i czy nie ma niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem, udając się na wyraźną prośbę chorego (i przy zgodzie rodziny, z którą mieszka), z zachowaniem norm sanitarnych (aby samemu się nie zarazić lub nie przenieść wirusa z jednego środowiska w drugie). Kapłan zawsze powinien odpowiedzieć na wezwanie w niebezpieczeństwie śmierci.
 12. Umożliwia się udzielenie sakramentu chrztu św. podczas Mszy św. (po uzgodnieniach z rodziną).
 13. Podczas liturgii sakramentu bierzmowania nadal zaleca się, aby przewidzieć jednego świadka dla wszystkich bierzmowanych, ale dopuszcza się obecność świadka dla każdego bierzmowanego, o ile możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących zachowania odległości między uczestnikami liturgii.
 14. Uroczystości z udziałem Księdza Biskupa powinny odbywać się tylko przy udziale miejscowego duchowieństwa i księdza dziekana, dla uniknięcia ewentualnego wyłączenia na czas kwarantanny wszystkich duchownych posługujących w dekanacie.
 15. Podczas uroczystości pogrzebowych mogą odbywać się kondukty z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad nałożonych przez władze państwowe czy egzekwowanych przez służby porządkowe.
 16. Przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów można organizować procesje poza świątynią (np. procesje fatimskie); zasady organizowania pielgrzymek zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 17. W parafiach mogą odbywać się spotkania formacyjne przy zachowaniu aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

 

ks. Artur Niemira kanclerz Kurii

Włocławek, 23 czerwca 2020 roku (L.dz. 657/2020)