Ogłoszenia duszpasterskie

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
18.10.2020 r.

 

1. Dekret Biskupa Włocławskiego oraz komunikat Kurii Diecezjalnej i co z niego wynika dla naszej parafii – znajdują się poniżej.


2. W  miesiącu październiku rozważamy tajemnice różańca. Różaniec zaprasza nas do tego, żebyśmy podstawowe wydarzenia zbawcze starali się przyjmować wraz z Maryją i na sposób Maryi. Różaniec w kaplicy w ciągu tygodnia o godz. 17.00. W niedziele modlitwę różańcową podzielimy na trzy części:

  • przed rozpoczęciem Eucharystii o godz. 8.30 dwie tajemnice;
  • przed Mszą św. o godz. 10.00 dwie tajemnice;
  • przed sumą ostatnia tajemnica.

 

Różaniec z udziałem dzieci i młodzieży we wtorki i piątki. Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej w gronie rodzinnym, choćby jedna tajemnica każdego dnia. Ofiarujmy nasze modlitwy w intencji ustąpienia epidemii.


3. W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie toruńskim zawieszamy spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.


4. W niedzielę (18.10) obchodziliśmy Niedzielę Misyjną. Modlimy się w intencji misjonarzy, a ofiary składane na tacę przeznaczone są na cele misyjne.


5. W czwartek (22.10) przypada wspomnienie św. Jana Pawła II.


6. Można składać kartki z wypominkami. Ofiary przeznaczone są na budowę naszego kościoła.


7. Dziękuję za ofiary ubiegłej niedzieli: taca – 2 200 zł; koperty – 2 850 zł.


8. Kalendarze na przyszły rok: większe po 7 zł, mniejsze po 5 zł. Kalendarz Rolników – 25 zł.


9. Nowy numer Idziemy.


Komunikat Kurii Diecezjalnej we Włocławku

Od soboty 17 października obowiązywać będą nowe zasady podczas uroczystości religijnych – zdecydował w czwartek rząd. W strefie żółtej w czasie sprawowanych liturgii będzie mogło przebywać w kościele maksymalnie 1 osoba na 4 mkw. W strefie czerwonej będzie mogło przebywać maksymalnie 1 osoba na 7 mkw powierzchni świątyni.

W strefie żółtej w zgromadzeniach publicznych (także tych religijnych, np. na cmentarzach) może uczestniczyć max. 25 osób, a w strefie czerwonej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób.

Zgodnie z ogłoszoną przez rząd listą do strefy czerwonej, czyli do obszaru z największymi restrykcjami, od jutra (17 października) trafią następujące powiaty leżące na terenie diecezji włocławskiej: aleksandrowski, radziejowski, włocławski, toruński i Włocławek – miasto na prawach powiatu.

Uprzejmie proszę Księży o uwzględnienie nowych rozporządzeń strony rządowej.

ks. Artur Niemira Kanclerz Kurii

 

Co z tego wynika dla Naszej Parafii?
  1. W kaplicy w czasie liturgii może być maksymalnie 30 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
  2. W korytarzu może uczestniczyć 5 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
  3. Przed kaplicą w czasie liturgii może być 10 osób – obowiązuje odległość 2. metrów i maseczka.
  4. Wchodząc do kaplicy należy zdezynfekować dłonie.
  5. Zaleca się przyjęcie Komunii św. na rękę (osoby pragnące przyjąć Pana Jezusa na rękę podchodzą pierwsze).


ks. Tadeusz Lewandowski

Obrowo, 17.10.2020 r.


DEKRET
Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

2. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lubkwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.

3. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.

4. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.

5. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Wszystkim z serca błogosławię.

 

ks. Artur Niemira Kanclerz Kurii
+ Wiesław Mering – Biskup Włocławski

Włocławek, 17 października 2020 roku (L.dz. 1054/2020)