Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej

29 czerwca 2020 admin 0

Biorąc pod uwagę fakt zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w uroczystościach religijnych oraz uwzględniając wytyczne na obecnym etapie znoszenia przez władze ograniczeń nałożonych w czasie epidemii, biskup włocławski Wiesław Mering uaktualnił dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady posługi duszpasterskiej:

 1. Mając na uwadze zdrowie diecezjan zwraca się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, w sposób szczególny o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia. Wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów.
 2. Przypomina się o zachowaniu norm sanitarnych dotyczących sprawowania spowiedzi świętej oraz udzielania Komunii Świętej.
 3. Wiernym nadal zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.
 4. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.
 5. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.
 6. Również celebransom podczas Mszy św. koncelebrowanej zaleca się, aby Komunię Świętą przyjmowali przez zanurzenie.
 7. Można stosować pokropienie wodą święconą (za każdym razem świeżą); kropielnice w świątyniach nadal powinny pozostać puste, nie napełnia się ich wodą święconą.
 8. Celebransi mogą przekazać sobie znak pokoju przez braterski uścisk. Wierni powinni przekazywać sobie znak pokoju przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk.
 9. Za zgodą rodziców posługę przy ołtarzu mogą pełnić ministranci.
 10. Przywraca się możliwość pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ale w poszczególnych parafiach ostateczną decyzję,po rozeznaniu potrzeby takiej posługi i ocenieniu stopnia ryzyka zarażenia wirusem,pozostawia się księżom proboszczom. Dotyczy to także ewentualnych odwiedzin szafarzy z Komunią Świętą u osób chorych (z uwzględnieniem uwag zawartych w pkt. 11).
 11. Przywraca się możliwość odwiedzin chorych także w pierwszy piątek miesiąca, ale decyzję należy podjąć roztropnie, uwzględniając czy osoby nie przebywają na kwarantannie i czy nie ma niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem, udając się na wyraźną prośbę chorego (i przy zgodzie rodziny, z którą mieszka), z zachowaniem norm sanitarnych (aby samemu się nie zarazić lub nie przenieść wirusa z jednego środowiska w drugie). Kapłan zawsze powinien odpowiedzieć na wezwanie w niebezpieczeństwie śmierci.
 12. Umożliwia się udzielenie sakramentu chrztu św. podczas Mszy św. (po uzgodnieniach z rodziną).
 13. Podczas liturgii sakramentu bierzmowania nadal zaleca się, aby przewidzieć jednego świadka dla wszystkich bierzmowanych, ale dopuszcza się obecność świadka dla każdego bierzmowanego, o ile możliwe jest spełnienie wymagań dotyczących zachowania odległości między uczestnikami liturgii.
 14. Uroczystości z udziałem Księdza Biskupa powinny odbywać się tylko przy udziale miejscowego duchowieństwa i księdza dziekana, dla uniknięcia ewentualnego wyłączenia na czas kwarantanny wszystkich duchownych posługujących w dekanacie.
 15. Podczas uroczystości pogrzebowych mogą odbywać się kondukty z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad nałożonych przez władze państwowe czy egzekwowanych przez służby porządkowe.
 16. Przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów można organizować procesje poza świątynią (np. procesje fatimskie); zasady organizowania pielgrzymek zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 17. W parafiach mogą odbywać się spotkania formacyjne przy zachowaniu aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

 

ks. Artur Niemira – kanclerz Kurii

Włocławek, 23 czerwca 2020 roku (L.dz. 657/2020)

Zostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.