Decyzja odnośnie ilości osób uczestniczących w Mszy Świętej