MISJE PARAFIALNE 9.10 – 16.10.2022 r. | „PRZEZ MATKĘ DO SYNA” – 900 lat Diecezji Włocławskiej

29 września 2022 admin 0

Od 9 do 16 października odbędą się w naszej parafii Misje Święte. Módlmy się, aby ten szczególny czas łaski był dobrze przeżyty we wszystkich naszych rodzinach. Poniżej program misji. Serdecznie zapraszamy 🙏


„Niech zstąpi i Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – Tak wołał św. JAN PAWEŁ II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. I tak woła nasza wspólnota parafialna w oczekiwaniu Jego darów na owocne przeżywanie Misji świętych.

Chcemy szeroko otworzyć drzwi naszych serc, naszych rodzin, CHRYSTUSOWI. Oto ON, JEZUS CHRYSTUS, jedyny Zbawiciel świata chce przynieść nam udręczonym przez grzechy, udręczonym codziennym zmaganiem się z życiem, orędzie o Ojcu, który kocha każde swe dziecko. Orędzie wyzwolenia, miłości i przebaczenia A przecież tego przebaczenia i miłosierdzia wszyscy potrzebujemy, bo jesteśmy grzeszni, słabi i często wątpimy w objawioną miłość BOGA.

Wielu i w naszej parafii wzgardziło Panem przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Może wśród nich jesteś i Ty. Jednak BÓG KOCHA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, KOCHA TAKŻE CIEBIE, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życiu, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia grzechy i niedostatek.

BÓG daje nam szansę  pojednania i odnowy przez misje, które będą głoszone w  naszej parafii przez Ojca Piotra Piechockiego, paulina, aby przybliżyć nam wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wzywamy więc Ciebie w imię Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś przyszedł do Niego, a On po prowadzi Ciebie  ze śmierci do życia,  z ciemności do światła,  z grzechu do zbawienia.

Słowa naszego posłania kierujemy do WSZYSTKICH! Całą Parafię  wzywamy do modlitwy i ofiary, a także do apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywamy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą naszą parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest nam wszystkim – księdzu proboszczowi, ojcom prowadzącym misje, spowiednikom a przede  wszystkim tym,  którzy w naszej parafii oczekują przebaczenia

Wzywamy rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swych rodzinach. Potraktujcie ten czas  jako szansę na odnowienie miłości małżeńskiej, przywrócenia szczęścia w rodzinie.

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim, jak na mocnym fundamencie,  możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim  możecie oprzeć całe swe życie.

Polecamy wszystkich Matce Chrystusa i naszej Matce, obecnej w naszych dziejach w szczególny sposób w obrazie Jasnogórskim . Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością,  która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu.

Poprzez czas misji włączamy się w przygotowanie naszej Diecezji i naszej Parafii do ponownego nawiedzenia naszej Matki w kopii obrazu Jasnogórskiego w roku 2023. W tym też roku będziemy obchodzić 900 rocznicę powstania naszej Diecezji.

W Jej matczyne ręce polecamy nasze Misje parafialne, polecamy całą  naszą Parafię  i Twoje serce.

Na owocne przeżywanie czasu łaski i zbawienia łączymy się z Wami w modlitwie.

Ks. Tadeusz Lewandowski – proboszcz
Piotr Piechocki OSPPE – misjonarz

Zostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.